Конспект лекцій з дисципліни «Основи кваліметрії» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

метрологія, значення кваліметрії, теорія кваліметрії

Бібліографічний опис

Конспект лекцій з дисципліни «Основи кваліметрії» для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,92 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 94 с. – Назва з екрана.

DOI