Гідродинаміка і тепломасообмін в контактному утилізаторі теплоти газокрапельного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

відцентрова форсунка, парогазова суміш, об’ємно-поверхневий діаметр крапель, об’ємна доля водяної пари, контактний тепломасообмін, centrifugal nozzle, vapor-gas mixture, volume-surface diameter of droplets, volume fraction of water vapor, contact heat and mass transfer, центробежная форсунка, парогазовая смесь, объемно-поверхностный диаметр капель, объемная доля водяного пара, контактный тепломассообмен

Бібліографічний опис

Рачинський, А. Ю. Гідродинаміка і тепломасообмін в контактному утилізаторі теплоти газокрапельного типу : дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Рачинський Артур Юрійович. – Київ, 2017. – 148 с.

DOI