Англійська мова професійного спрямування: Cement Making

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Cement Making, професійно орієнтована англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова професійного спрямування: Cement Making [Електронний ресурс] : практикум для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С. М. Бобровник. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 64 с. – Назва з екрана.

DOI