Зносостійкість при терті в парі з закріпленим абразивом композиційних матеріалів на основі заліза і самофлюсівних сплавів

Анотація

Опис

Ключові слова

композиційний матеріал, залізо, самофлюсівний сплав, структура, абразиви, стійкість до зношування, пресування, спікання, гаряче штампування, composite material, iron, self-fluxing alloy, structure, abrasives, durability, pressing, sintering, hot stamping, композиционный материал, железо, самофлюсирующийся сплав, абразивы, износостойкость, прессование, спекание, горячая штамповка

Бібліографічний опис

Демиденко О. А. Зносостійкість при терті в парі з закріпленим абразивом композиційних матеріалів на основі заліза і самофлюсівних сплавів / О. А. Демиденко, А. М. Степанчук, А. О. Клеков // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 1(111). – С. 87–93. – Бібліогр.: 9 назв.