Метод визначення змістової подібності об’єктів баз знань експертних систем підтримки прийняття рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

система підтримки прийняття рішень, слабко структурована предметна область, база знань, змістова подібність, інженерія знань, експертне оцінювання, система поддержки принятия решений, слабо структурированная предметная область, база знаний, смысловое подобие, инженерия знаний, экспертное оценивание, decision support system, weakly structured domain, knowledge base, semantic similarity, knowledge engineering, expert estimation

Бібліографічний опис

Андрійчук О. В. Метод визначення змістової подібності об’єктів баз знань експертних систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Олег Валентинович Андрійчук. - Київ, 2016. - 22 с.

DOI