Технічний аналіз, стандартизація та сертифікація кераміки та скла. Технічний аналіз в технології виробництва скла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-03-29

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

стандартизація, сертифікація, якість продукції, стандарти виробництва, технологія скла, безпека скляної тари

Бібліографічний опис

Технічний аналіз, стандартизація та сертифікація кераміки та скла. Технічний аналіз в технології виробництва скла [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» спеціалізації «Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. М. Спасьонова, В. М. Павленко, Л. М. Бабич. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 106 с. – Назва з екрана.

DOI