Навчально-методичні матеріали (ХТКС)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • ДокументВідкритий доступ
  Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу. Хімія склоподібних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Племянніков, Микола Миколайович; Жданюк, Наталія Василівна
  Навчальний посібник «Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу. Хімія склоподібних матеріалів» містить теоретичний матеріал, питання для самоконтролю та список рекомендованої літератури. Посібник рекомендований студентам, які проходять підготовку за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів», за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». У посібнику розглянуті особливості хімії склоподібних матеріалів: особливості будови та властивості силікатних, боратних, фосфотних стекол, а також галогенідних та халькогенатних стекол. Велика увага у роботі приділена компонентам стекол особливої функціональності. Також посібник містить контрольні запитання після кожної теми теоретичного матеріалу. Навчальний посібник також може бути корисний для фахівців та інженерно-технічних працівників підприємств з виробництва скла та кераміки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу. Склоподібні матеріали і вироби. Функціональні покриття
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Племянніков, Микола Миколайович; Жданюк, Наталія Василівна
  Навчальний посібник «Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу. Склоподібні матеріали і вироби. Функціональні матеріали» містить теоретичний матеріал, питань для самоконтролю та список рекомендованої літератури. Посібник рекомендований студентам, які проходять підготовку за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів», за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». У посібнику розглянуті особливості хімії склоподібних матеріалів і виробів, а також функціональних покриттів. Велика увага у роботі приділена компонентам стекол особливої функціональності. Також посібник містить контрольні запитання після кожної теми теоретичного матеріалу. Навчальний посібник також може бути корисний для фахівців та інженерно-технічних працівників підприємств з виробництва скла та кераміки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-07-12) Пилипенко, Ігор Володимирович; Сікорський, Олексій Олексійович
  Посібник складається з трьох розділів і лабораторного практикуму та охоплює розділи освітнього компонента «Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів», який призначений для студентів освітнього рівня магістр спеціальності «Хімічні технології та інженерія» та освітньої програми «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів». Наведено докладний огляд фізико-хімічних аспектів виробництва гіпсових в’яжучих та будівельних сумішей, основні напрямки покращення їх властивостей, застосування фосфогіпсових в’яжучих та ефективних модифікаторів. Посібник також зосереджується на фізико-хімії цементів та спеціалізованих добавок для бетонів і розчинів. Детально розглядаються фізико-хімія полімерних систем та хімія поверхні наповнювачів. Наведено інформацію про механізми адсорбції полімерів на твердих поверхнях, адгезію полімерів та наповнені полімери як дисперсні системи. Посібник містить лабораторний практикум, який гармонічно доповнює програму освітнього компоненту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пилипенко, Ігор Володимирович
  Посібник містить вісім розділів та охоплює розділи дисципліни «Фізико–хімія процесів в сучасних технологіях кераміки та скла» і призначений для студентів освітнього рівня магістр спеціальності «Хімічні технології та інженерія» та освітньої програми «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів». Розглянуті особливості фізико-хімічної механіки дисперсних систем та матеріалів в технології кераміки та скла, основні принципи реології, структуроутворення в неорганічних дисперсних системах, роль хімії поверхні твердої фази в процесах формування структури та реологічні властивості дисперсійних систем на основі силікатів. Посібник може бути корисним для фахівців в галузі кераміки та скла, а також інженерних працівників промислових виробництв.
 • ДокументВідкритий доступ
  Investigation of removal of hexavalent chromium and divalent cobalt from aqueous solutions by organo-montmorillonite supported iron nanoparticles
  (2016) Прус, Вікторія Валеріївна; Жданюк, Наталія Василівна
  A new class of nanoscale zero-valent iron particles supported on natural montmorillonite and organo-montmorillonite were synthesized and the feasibility for the removal of and was examined through laboratory batch test. The X – ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared spectrum (FTIR) investigation has been applied for determination of the particle size and mechanism of remediation process. The aim of this study was to enhance the reduction of persistent environmental pollutants difficult to degrade by immobilization of nanoscale zero-valent iron on an organo-montmorillonite. Batch experiments indicated that the reduction of both and was much greater with organo-montmorillonite supported iron nanoparticles reaching removal rate up to 98.5% and 95.6% respectively at the initial metal concentrations of 50 mg/L. Iron and crystalline iron oxide were detected by X-ray diffraction patterns. In the FTIR spectrum, CH2 groups were found in iron nanoparticles supported on hexadecyltrimethylammonium bromide modified montmorillonite (HDTMA-Mont/nZVI) particles but were significantly weakened in comparison with the spectrum of hexadecyl trimethylammonium bromide (HDTMA). Other factor that affects the efficiency of heavy metals removal such as pH values was also investigated. The obtained data and review of the current literature have given the opportunity to figure out the mechanisms of and removal which may thus promote the industrial application of nZVI technique in environmental remediation by changing the hydrophilic – hydrophobic properties of source systems.
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія розвитку хімії: від зародження до становлення класичної хімії XX століття
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Спасьонова, Лариса Миколаївна
  Метою навчального посібника для самостійної роботи студентів «Історія розвитку хімії: від зародження до становлення класичної хімії XX століття» є створення уявлення про науку як про логічно єдину, безперервну систему знань про матеріальний світ, що закономірно розвивається. Історія хімії вивчає і описує складний процес накопичення специфічних знань, що відносяться до вивчення властивостей і перетворень речовин. В посібнику показано розвиток хімії до ХХ століття. Даний посібник буде корисний як для магістрів, так і для бакалаврів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія», які цікавляться історією розвитку хімії і становленням її як науки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Кристалохімія
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пилипенко, Ігор Володимирович; Спасьонова, Лариса Миколаївна
  Навчальний посібник охоплює тематику лекцій кредитного модуля «Кристалохімія» та містить детальний огляд теорії та практики вивчення кристалічних матеріалів. В посібнику наведені основні концепції кристалохімії, зокрема структура та властивості кристалів, їх геометрія та симетрія. Крім того, запропоновано зрозумілий огляд теоретичних та практичних методів кристалографії, таких як рентгенівська дифракція, що допоможуть студентам зрозуміти основи будови кристалічних матеріалів. Посібник буде корисним для студентів, які вивчають кристалохімію та близькі дисципліни, а також дослідників, які працюють з кристалічними матеріалами.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-04-03) Весельська, Олександра Ярославівна; Спасьонова, Лариса Миколаївна
  Підручник містить п‘ять розділів та охоплює теми кредитного модуля «Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла» і призначений для студентів магістерської програми спеціальності «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів». Підручник містить матеріал, необхідний для сучасного фахівця з хімічної технології та інженерії, хіміків-дослідників, магістрів-науковців, аспірантів та спеціалістів-хіміків. У представленому рукописі подано сучасні методи досліджень з прикладами використання різних методів для вирішення конкретних завдань дослідника. Підручник може бути корисним для фахівців з галузі досліджень кераміки та скла, інженерних працівників виробництв керамічних виробів та скломатеріалів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів
  (Освіта України, 2013) Корнілович, Борис Юрійович; Андрієвська, Олена Ростиславівна; Племянніков, Микола Миколайович; Спасьонова, Лариса Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теоретичні основи технології кераміки та скла
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Суббота, Ірина Сергіївна; Спасьонова, Лариса Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімічна технологія кераміки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Суббота, Ірина Сергіївна; Спасьонова, Лариса Миколаївна; Тобілко, Вікторія Юріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
  («Освіта України», 2022) Племянніков, Микола Миколайович; Жданюк, Наталія Василівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів у виробництві кераміки та скла. Паливо і його характеристики. Розрахунки горіння палива
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Жданюк, Наталія Василівна; Племянніков, Микола Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні екологічно чисті технології. Курс лекцій
  (КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2021) Павленко, Володимир Михайлович; Тобілко, Вікторія Юріївна; Бондарєва, Антоніна Ігорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технічний аналіз, стандартизація та сертифікація кераміки та скла. Технічний аналіз в технології виробництва скла
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018-03-29) Спасьонова, Лариса Миколаївна; Павленко, Володимир Михайлович; Бабич, Любов Михайлівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018-06-26) Спасьонова, Лариса Миколаївна; Яценко, Артем Павлович
 • ДокументВідкритий доступ
  Теоретичні основи технології кераміки та скла. Керамічні маси в технології виробництва
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018-06-21) Суббота, Ірина Сергіївна; Спасьонова, Лариса Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теоретичні основи технології кераміки та скла. Процеси і методи керамічної технології
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018-06-21) Суббота, Ірина Сергіївна; Спасьонова, Лариса Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла. Визначення вмісту основного мінералу за допомогою розшифровки дифрактограм
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018-12-20) Спасьонова, Лариса Миколаївна; Пилипенко, Ігор Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Силікатне матеріалознавство
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Племянніков, Микола Миколайович; Тобілко, Вікторія Юріївна