Фізика: Механіка

Ескіз недоступний

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки містять опис п’яти робіт лабораторного практикуму з механіки для типового комплекту лабораторних установок, виготовлених на підприємстві «ЕЛЬВРО» республіка Польща. Дане видання буде корисним для студентів технічних вузів під час виконання лабораторних робіт у механічному практикумі.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

механіка, машина Атвуда, маятник Обербека, маятник Максвелла, фізичний маятник, оборотний маятник

Бібліографічний опис

Фізика: Механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів енергетичних спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. М. Цюпа, Т. І. Братусь, С. В. Пальцун. – Електронні текстові дані (1 файл: 907 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI