Мінімальна сприймана різниця температур медичного субдискретного тепловізора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

мінімальна сприймана різниця температур, частота Найквіста, середня модуляція при оптимальній фазі, Minimum temperature difference perceived, Nyquist frequency, Average modulation at optimum phase, минимальная воспринимаемая разность температур, частота Найквиста, средняя модуляция при оптимальной фазе

Бібліографічний опис

Колобродов, В. Г. Мінімальна сприймана різниця температур медичного субдискретного тепловізора / В. Г. Колобродов, М. М. Луцюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – № 5(115). – С. 99–103. – Бібліогр.: 5 назв.