Технологічні вимірювання та прилади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

основи метрології, вимірювання тиску, вимірювання температури, вимірювання рівня, вимірювання витрати

Бібліографічний опис

Технологічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практикуму для студентів напрямку підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Лукінюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 645 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI