Розпад (декомпозиція) модерну: три віхи кризи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

соціологія, соціологічна теорія, модерн, постмодерн

Бібліографічний опис

Щербина В. В. Распад (декомпозиция) модерна: три вехи кризиса / Щербина В. В. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2010. – № 1 (5). – С. 100–105. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI