Мікробіологія, мікологія та вірусологія. Курсова робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мікробіологія, мікологія та вірусологія. Курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисципліни «Мікробіологія, мікологія та вірусологія» для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 163 Біомедична інженерія, що навчаються за освітньою програмою «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Ю. Галкін, Н. Л. Поєдинок, О. Б. Бесараб. – Електронні текстові дані (1 файл: 454 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 30 с. – Назва з екрана.

DOI