Інноваційні технології фізичного виховання студентів

Анотація

В колективному навчальному посібнику представлені інноваційні технології, організаційні особливості та методичне забезпечення навчального процесу з фізичного виховання на основі власних досліджень авторів, вивчення нормативних документів, спеціальної літератури та досвіду організації фізичного виховання на кафедрах найбільш авторитетних за рейтингами університетів України і, у тому числі, кафедри фізичного виховання КПІ імені Ігоря Сікорського. Засвоєння цінностей здорового способу життя, особистісно орієнтовного фізичного виховання, креативної валеології, акмеології та неформальної фізкультурної освіти, практичні уміннь, навичок та потреби самостійних занять фізичних вправ на старших курсах навчання та впродовж усього життя, підвищить ефективність навчального процесу з фізичного виховання студентів. Навчальний посібник розроблено для студентів, які вивчають загально університетську дисципліну «Фізичне виховання», студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія, які вивчають дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія і технології оздоровча-рекреаційної рухової активності», «Фізична реабілітація в спорті, а також викладачів кафедр: фізичного виховання, організації і управління фізичною культурою, теорії і методики фізичного виховання, фізичної реабілітації.

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, фізичне виховання, фізична терапія, ерготерапія, теорія і методика фізичного виховання, теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності, фізична реабілітація

Бібліографічний опис

Інноваційні технології фізичного виховання студентів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які вивчають дисципліну «Фізичне виховання» та студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Г. Л. Бойко [та ін.] ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; за заг. ред. Ю. М. Вихляєва. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 543 с. – Назва з екрана.

DOI