Інтернет-журналістика. Практикум

Ескіз недоступний

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

інтернет-журанлістика, практикум

Бібліографічний опис

Інтернет-журналістика. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 061 «Журналістика», освітньої програми «Реклама і зв'язки з громадськістю» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Гусак, Т. В. Фісенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,267 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 33 с. – Назва з екрана.

DOI