Комп'ютерне проєктування систем авіоніки. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

комп’ютерне проектування, авіоніка, LabVIEW

Бібліографічний опис

Комп’ютерне проектування систем авіоніки. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 173 «Авіоніка», за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Ю. В. Бобков, А. А. Сердюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.66 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 97 с. – Назва з екрана.

DOI