Simulation of the thermokinetics of reactive sintering of nickel with aluminum in the interval of eutectic decomposition of intermetallide

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

reaction sintering, nickel, aluminum, thermokinetic model, initiation temperature, radiation, реакційне спікання, нікель, алюміній, термокінетична модель, ініціація температура ініціювання, випромінення, реакционное спекание, никель, алюминий, термокинетическая модель, температура инициирования, излучение

Бібліографічний опис

Simulation of the thermokinetics of reactive sintering of nickel with aluminum in the interval of eutectic decomposition of intermetallide / Solntsev V. P., Shakhnovsky A. M., Kvitka O. O., Petrash K. M., Solntseva T. A., Terekh T. Yu. // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 90–97. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI