Конструювання механотронних модулів. Точність механотронних модулів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Визначено проблеми втрати точності механотронних модулів при застосуванні в умовах виробництва. Розглянуто низку фізичних чинників впливу на точність мехатронних модулів автоматизованих інтегрованих систем керування виробничими процесами. Обгрунтовано засади підвищення точності роботи механотронних модулів. Призначено для освітніх установ, які зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі автоматизації інтегрованих засобів та систем, а також робототехніки. Для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»).

Опис

Ключові слова

мехатроніка, автоматизація, система, прилад

Бібліографічний опис

Конструювання механотронних модулів. Точність механотронних модулів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка») / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. Р. Клочко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 79 с. – Назва з екрана.

DOI