Числові і аналітичні методи аналізу динаміки і міцності машин та стійкості руху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

стійкість руху за Ляпуновим, градієнт руху Гріна, деформації, міри деформацій, градієнти руху, напруження, підінтегральні функції в СЕ, міри напружень, рівняння руху, термопружність

Бібліографічний опис

Рудаков, К. М. Числові і аналітичні методи аналізу динаміки і міцності машин та стійкості руху [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка» / К. М. Рудаков ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,31 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 120 с. – Назва з екрана.

DOI