Математичне моделювання на ЕОМ (Частина 1)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

математичне моделювання, MATLAB, алгебраїчні рівняння, комп’ютерний практикум

Бібліографічний опис

Математичне моделювання на ЕОМ (Частина 1) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Ф. Лазарєв, Д. О. Півторак, Д. В. Шевчук. – Електронні текстові данні (1 файл: 765 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 70 с. – Назва з екрана.

DOI