Методологія наукових досліджень в маркетингу. Навчально-методичний комплекс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

методологія, наукові дослідження, маркетинг

Бібліографічний опис

Методологія наукових досліджень в маркетингу. Навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 075 «Маркетинг» / О. Б. Денис, Н. С. Кубишина ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,52 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 62 с. – Назва з екрана.

DOI