Підготовка та захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії: для спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»

Анотація

Посібник містить загальні положення щодо підготовки та захисту дисертації здобувача доктора філософії, зокрема представлена структура дисертації, вимоги до оформлення роботи, викладена процедура підготовки до захисту дисертації. Навчальне видання призначене для здобувачів ступеня доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», а також для наукових керівників дисертацій.

Опис

Ключові слова

дисертація, доктор філософії, менеджмент, маркетинг, економіка

Бібліографічний опис

Підготовка та захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії: для спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», а також для наукових керівників дисертацій / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, А. Р. Дунська, В. М. Марченко, О. В. Зозульов, К. О. Кузнєцова. – Електронні текстові данні (1 файл: 7.22 Мбайта). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 88 с. – Назва з екрана.

DOI