Класична теорія електромагнітного поля. Мікроскопічна теорія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

мікроскопічна теорія, електромагнітне поле

Бібліографічний опис

Жданов, В. І. Класична теорія електромагнітного поля. Мікроскопічна теорія [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. І. Жданов ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 1,92 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 84 с. – Назва з екрана.

DOI