Acoustician and Scientific Society: Communicating in English

Ескіз недоступний

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

англійська мова, наукове спілкування, практикум, English language, scientific communiction, practicum

Бібліографічний опис

Acoustician and Scientific Society: Communicating in English [Електронний ресурс] : практикум з англомовного наукового спілкування для студентів факультету електроніки спеціальності 171 «Електроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. Є. Доронкіна, О. В. Павленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 98 с. – Назва з екрана.

DOI