Правові та нормативні засади телекомунікацій

Ескіз недоступний

Дата

2016

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

правові та нормативні засади телекомунікацій, програма навчальної дисципліни

Бібліографічний опис

Правові та нормативні засади телекомунікацій [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр напряму 6.050903 «Телекомунікації» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Баранов, І. М. Кравчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 103 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 11 с. – Назва з екрана.

DOI