Навчально-методичні матеріали (ТК)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах. Моделювання пакетного самоподібного трафіку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кравчук, Сергій Олександрович; Міночкін, Дмитро Анатолійович; Гетьман, Олена Володимирівна
  Навчальний посібник містить поглиблений опис методів і способів дослідження самоподібного трафіка, розробка й використання нових підходів до адекватного моделювання трафіка сучасних пакетних телекомунікаційних мереж, особливо у світлі стрімкого розвитку й поширення високошвидкісних мереж, у тому числі безпроводових, що пред'являють дуже жорсткі вимоги до забезпечення високої якості обслуговування. Посібник структурно має два розділи, два додатки і побудований так, що складність матеріалу зростала з кожним наступним розділом. Навчальний посібник призначено для поглибленого вивчення самоподібного трафіка в інфокомунікаційних системах для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» з дисципліни «Основи підтримки мобільності в інфокомунікаційних системах», буде також корисним для аспірантів, наукових та інженерно- технічних працівників за напрямом інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Термодинамічні основи квантової фізики. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Живков, Олександр Петрович
  Цикл лабораторних робіт з дисципліни “ Термодинамічні основи квантової фізики ” складається з шости робіт. Цикл лабораторних робіт охоплює основні розділи теоретичного курсу. Виконання даного циклу робіт на ПК з використанням сучасного програмного забезпечення (AWR Microwave Office), дозволить набути навички сучасних методів проектування та досліджень мікрохвильових мікрострічкових структур на базі комірок метаматеріалів, що допоможе кращому засвоєнню теоретичних положень, викладених в лекціях, навчальній та науковій літературі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Планування та електромагнітна сумісність в безпроводових інфокомунікаціях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ільченко, Михайло Юхимович; Наритник, Теодор Миколайович; Капштик, Сергій Володимирович; Авдєєнко, Гліб Леонідович; Корсун, Володимир Іванович; Присяжний, Володимир Ілліч
  Навчальний посібник з планування та електромагнітної сумісності в безпроводових інфокомунікаціях представляє собою стисле викладення курсу «Планування та електромагнітна сумісність в безпроводових інфокомунікаціях» і включає головні принципи та методи управління використанням радіочастотного спектру, забезпечення електромагнітної сумісності в безпроводових системах різноманітного призначення, що використовують різні діапазони частот. Посібник базується на нормативних документах Міжнародного Союзу Електрозв’язку в галузі використання радіочастотного ресурсу, міжнародних та національних нормативних документах. Для студентів, які навчаються за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія систем мобільних інфокомунікацій. Системна архітектура
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кравчук, Сергій Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
 • ДокументВідкритий доступ
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи теорії цифрових систем автоматичного керування: LTI моделі для систем SISO та MIMO
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Кравчук, Сергій Олександрович; Лисенко, Олександр Іванович; Явіся, Валерій Сергійович; Новіков, Валерій Іванович
  Метою навчального посібника «Основи теорії цифрових систем автоматичного керування: LTI моделі для систем SISO та MIMO» є навчити здобувачів методам синтезу цифрових алгоритмів автоматичного керування процесом функціонування мобільних компонент телекомунікаційних систем та мереж. Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікація та радіотехніці» для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Телекомунікації та радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці. Методичні рекомендації до виконання практичних занять
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Кравчук, Сергій Олександрович; Лисенко, Олександр Іванович; Явіся, Валерій Сергійович; Новіков, Валерій Іванович
  Метою методичних рекомендацій до виконання практичних занять є набуття здобувачами практичних навичок застосування положень теорії прийняття рішень та методології системного аналізу для розв’язання конкретних технічних задач, що виникають при розробці та експлуатації телекомунікаційного обладнання та інформаційно-телекомунікаційних систем. Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікація та радіотехніці» для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Телекомунікації та радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Тракти прийому і передачі сигналів (кредитний модуль: «Тракти прийому і передачі сигналів»)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Авдєєнко, Гліб Леонідович; Цуканов, Олег Федорович
  Кредитний модуль дисципліни «Тракти прийому і передачі сигналів», який викладається студентам, що навчаються за спеціальностями 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізацій «Інженерія та програмування інфокомунікацій» присвячений питанням аналізу та побудови сучасних технологій трактів прийому і передачі сигналів. В даному посібнику викладено вказівки до виконання практичних занять в межах зазначеного кредитного модуля. Основною метою практичних занять є отримання студентами навичок з основ побудови сучасних трактів прийому і передачі сигналів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Передавальні та приймальні пристрої (кредитний модуль: “Передавальні та приймальні пристрої”)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Авдєєнко, Гліб Леонідович; Цуканов, Олег Федорович
  Кредитний модуль дисципліни «Передавальні та приймальні пристрої», який викладається студентам, що навчаються за спеціальностями присвячений питанням аналізу та побудови сучасних технологій передавальних та приймальних пристрої. Одним з напрямку розвитку інформаційно-комунікаційних систем на сьогодні є розвиток сучасних технологій передавальних та приймальних пристроїв. В даному посібнику викладено вказівки до виконання практичних занять в межах зазначеного кредитного модуля. Основною метою практичних занять є отримання студентами навичок з основ побудови сучасних технологій передавальних та приймальних пристроїв.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології радіо- та телевізійного мовлення (кредитний модуль: “Технології радіо- та телевізійного мовлення”)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Авдєєнко, Гліб Леонідович; Цуканов, Олег Федорович
  Кредитний модуль дисципліни «Технологій радіо- та телевізійного мовлення», який викладається студентам, що навчаються за спеціальностями «Телекомунікації», «Телекомунікаційні системи та мережі», присвячений питанням аналізу та побудови сучасних технологій радіо- та телевізійного мовлення. В посібнику викладено вказівки до виконання практичних занять в межах зазначеного кредитного модуля. Основною метою практичних занять є отримання студентами навичок з основ побудови сучасних технологій радіо- та телевізійного мовлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Поширення радіохвиль в зоні покриття безпроводових мереж зв’язку. Теоретичні основи та приклади розв’язання задач
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Кравчук, Сергій Олександрович; Афанасьєва, Ліана Олександрівна; Міночкін, Дмитро Анатолійович; Кравчук, Ірина Михайлівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Схемотехніка (Кредитний модуль 2 «Цифрова схемотехніка»)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Трубаров, Ігор Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Схемотехніка (Кредитний модуль 2 «Цифрова схемотехніка»)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017) Трубаров, Ігор Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження операцій
  (НТУУ «КПІ», 2016) Лисенко, Олександр Іванович; Алєксєєва, Ірина Віталіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Прикладне програмування в телекомунікаційних системах
  (НТУУ «КПІ», 2016) Прищепа, Тетяна Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Прикладне програмування в телекомунікаційних системах
  (НТУУ «КПІ», 2016-06) Прищепа, Тетяна Олексіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи теорії мереж синхронізації та розповсюдження часу
  (НТУУ «КПІ», 2016) Тріска, Наталія Романівна; Тріска, Наталія Романівна; Бірюков, Микола Леонідович
 • ДокументВідкритий доступ
  Наукова робота за темою магістерської роботи-1. Основи наукових досліджень
  (НТУУ «КПІ», 2016-06) Якорнов, Євгеній Аркадійович; Мазуренко, Олександр Вікторович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль
  (НТУУ «КПІ», 2016-06) Якорнов, Євгеній Аркадійович; Авдєєнко, Гліб Леонідович