Особливості застосування функцій належності типу 2 в системах нечіткої логіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

експериментальні дані, функції належності типу 2, інтервальна нечітка модель, тривимірна функція належності, experimental data, type-2 membership functions, interval fuzzy model, three-dimensional membership function, экспериментальные данные, функция принадлежности типа 2, интервальная нечеткая модель типа 2, трехмерная функция принадлежности

Бібліографічний опис

Кондратенко Н. Р. Особливості застосування функцій належності типу 2 в системах нечіткої логіки / Н. Р. Кондратенко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2016. – № 2(106). – С. 43–50. – Бібліогр.: 11 назв.