Міжнародний консалтинг

Ескіз недоступний

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

міжнародний консалтинг, консультування, консультаційна послуга, консалтингова діяльність, консалтинговий бізнес, клієнтська організація, консультант-клієнтські відносини, консалтингова компанія, консультаційний процес, технологія консалтингу, консалтинговий проект, international consulting, advisory, consulting service, consulting activity, consulting business, the client organization, consultant-client relationship, consulting company, consultation process, consulting project, международный консалтинг, консультирование, консультационная услуга, консалтинговая деятельность, консалтинговый бизнес, клиентская организация, консультант-клиентские отношения, консалтинговая компания, консультационный процесс, технология консалтинга, консалтинговый проект

Бібліографічний опис

Охріменко, О. О. Міжнародний консалтинг [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. О. Охріменко, А. Д. Кухарук ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,38 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ». 2016. – 184 с. – Назва з екрана.

DOI