Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-07-12

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Посібник складається з трьох розділів і лабораторного практикуму та охоплює розділи освітнього компонента «Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів», який призначений для студентів освітнього рівня магістр спеціальності «Хімічні технології та інженерія» та освітньої програми «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів». Наведено докладний огляд фізико-хімічних аспектів виробництва гіпсових в’яжучих та будівельних сумішей, основні напрямки покращення їх властивостей, застосування фосфогіпсових в’яжучих та ефективних модифікаторів. Посібник також зосереджується на фізико-хімії цементів та спеціалізованих добавок для бетонів і розчинів. Детально розглядаються фізико-хімія полімерних систем та хімія поверхні наповнювачів. Наведено інформацію про механізми адсорбції полімерів на твердих поверхнях, адгезію полімерів та наповнені полімери як дисперсні системи. Посібник містить лабораторний практикум, який гармонічно доповнює програму освітнього компоненту.

Опис

Ключові слова

хімія в'яжучих, композити, реологія, модифікатори, хімія полімерів, фізико-хімія

Бібліографічний опис

Фізико-хімія процесів в сучасних технологіях в’яжучих та полімерних матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмою «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» спец. 161 Хімічні технології та інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Пилипенко, О. О. Сікорський. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 134 с. – Назва з екрана.

DOI