Сутність поняття «міжнародний лізинг»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

лізинг, міжнародний лізинг, цивільно-правові відносини, договір, схема реалізації, leasing, international leasing, civil relations, contract, scheme of implementation, лизинг, международный лизинг, гражданско-правовые отношения, договор, схема реализации

Бібліографічний опис

Шульгіна Л. М. Сутність поняття «міжнародний лізинг» / Шульгіна Л. М., Баліцька І. П. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 216–221. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI