Вплив характеристик цифрових друкарських машин і паперу на якість відбитків

Анотація

Опис

Ключові слова

цифровий друк, контроль якості, оцінка якості, оптична густина, кольорове охоплення, градаційна точність, digital printing, quality control, measuring quality, optical density, color gamut, gradation accuracy, цифровая печать, контроль качества, оценка качества, оптическая плотность, цветовой охват, градационная точность

Бібліографічний опис

Лотоцька, О. І. Вплив характеристик цифрових друкарських машин і паперу на якість відбитків / О. І. Лотоцька, А. В. Несхозієвський, Т. М. Несхозієвська // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3(49). – С. 54–65. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI