Методи оптимізації процесів і систем. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник є конспектом лекцій з курсу «Методи оптимізації процесів і систем». Розглянуто основні методи та підходи до оптимізації функціонування автоматизованих систем, які застосовують у промислових умовах, в медичних роботизованих комплексах. Моделювання оптимізаційного апарату надає можливості застосування для підвищення якості проведення технологічних процесів в умовах автоматизації. Призначено для освітніх установ, які зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі автоматизації інтегрованих засобів і систем, для спеціальних курсів підвищення кваліфікації фахівців галузі приладобудування. Для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерноінтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка») з навчальної дисципліни «Методи оптимізації процесів і систем».

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методи оптимізації процесів і систем. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спец. 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка») / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. Р. Клочко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 194 с. – Назва з екрана.

DOI