Економічні показники проєктів комбінованого енергозабезпечення багатоквартирної будівлі з використанням теплового насосу та централізованого теплопостачання

Ескіз недоступний

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Проведено аналіз трьох варіантів комбінованого енергозабезпечення на потреби гарячого водопостачання та опалення багатоквартирної будівлі з викорстанням теплового насосу. Виконано порівняльний аналіз економічних та технічних показників. Враховано період стояння температури зовнішнього повітря, фактичне споживання гарячої води споживачами багатоквартирних будівель, зміну СОР і визначено необхідні інвестиції та експлуатаційні витрати. При виборі сценарію основним завданням було максимальна завантаженість теплового насосу. Наприкінці статті сформульовано напрямки подальших науково-практичних досліджень в рамках магістерської дисертації.

Опис

Головною метою цієї роботи є виконання техніко-економічних розрахунків та порівняльний аналіз варіантів забезпечення тепловою енергією житлового багатоквартирного будинку від повітряного теплового насосу в комбінації з централізованим теплопостачанням.

Ключові слова

енергоспоживання, енергоефективність, тепловий насос, будівлі

Бібліографічний опис

Кононенко, І. В. Економічні показники проєктів комбінованого енергозабезпечення багатоквартирної будівлі з використанням теплового насосу та централізованого теплопостачання / І. В. Кононенко, М. М. Шовкалюк // Збірник матеріалів ХV науково-технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина», присвячена 125-річчю КПІ [16-18 травня 2023]. – Київ : НН ІЕЕ, 2023. – С. 62-66.

DOI