Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни “Антикризове управління підприємством” для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (денної та заочної форми навчання)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

антикризове управління підприємством, економіка підприємства, кризові явища, курсова робота

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни “Антикризове управління підприємством” для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (денної та заочної форми навчання) [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. С. Хринюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 704,13 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 23 с. – Назва з екрана.

DOI