Кадрова логістика. Навчально-методичний комплекс з дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

логістика, кадри, кадрові потоки, логістичні провайдери

Бібліографічний опис

Шевчук, О. А. Кадрова логістика. Навчально-методичний комплекс з дисципліни [Електронний ресурс] : Навчальний посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» / О. А. Шевчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.49 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 99 с. – Назва з екрана.

DOI