Акустичні медичні прилади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

акустика, медичні прилади, ультразвук

Бібліографічний опис

Акустичні медичні прилади [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003-«Приладобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, В. Ю. Рудик. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,69 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 126 с. – Назва з екрана.

DOI