Організація науково-інноваційної діяльності: навчально-методичний комплекс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-12-09

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Анотація

Опис

Ключові слова

інноваційний проєкт, innovation project, оцінюваггя, scientific and innovative activity, науково-інноваційна діяльність, organization, організація, management, управління, evaluation

Бібліографічний опис

Войтко, С. В. Організація науково-інноваційної діяльності: навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 075 Маркетинг / Войтко С. В., Кубишина Н. С., Язвінська Н. В. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,27 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 123 с. – Назва з екрана.

DOI