Фізико–хімія сучасних неорганічних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-03-15

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

реологія, фізико-хімічна механіка, структуроутворення, дисперсні системи, глина-вода, зв'язанодисперсні системи, керамічні маси, регулювання реологічних характеристик

Бібліографічний опис

Корнілович, Б. Ю. Фізико–хімія сучасних неорганічних матеріалів [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів» / Б. Ю. Корнілович, І. В. Пилипенко, І. А. Ковальчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 134 с. – Назва з екрана.

DOI