Рух ракети в просторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Рух ракети, взаємопов’язані коливання, The rocket motion, interaction and vibration, Движение ракеты, взаимосвязанные колебания

Бібліографічний опис

Мариношенко О. П. Рух ракети в просторі / О. П. Мариношенко, Ю. В. Франчук // Інформаційні системи, механіка та керування : науково-технічний збірник. – 2010. – Вип. 5. – С. 75–85. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI