Цифровые высококонтрастные оригиналы и архивное хранение изображений

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Артюшина И. Л. Цифровые высококонтрастные оригиналы и архивное хранение изображений / И. Л. Артюшина, Р. Ж. Ахтариев, А. И. Винокур // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 3(29). – С. 15–21. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI