Вдосконалення засобів функціональної діагностики та захисту резервуарів на основі імітаційного моделювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

вертикальний сталевий резервуар, геометричне та імітаційне моделювання, система функціональної діагностики, підсистема візуалізації, vertical steel tank, geometric modeling and simulation, system of functional diagnostics, visualization subsystem, вертикальный стальной резервуар, геометрическое и имитационное моделирование, система функциональной диагностики, подсистема визуализации

Бібліографічний опис

Цибульник С.О. Вдосконалення засобів функціональної діагностики та захисту резервуарів на основі імітаційного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Сергій Олексійович Цибульник. – Київ, 2016. – 27 с.

DOI