Ковальсько-штампувальне обладнання. Гвинтові преси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Три навчальні посібники: «КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ: МОЛОТИ»,«КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ: ГВИНТОВІ ПРЕСИ»та «КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ: ГІДРАВЛІЧНІ ПРЕСИ» охоплюють цілісний курс з відповідною загальною назвою. В навчальному посібнику представлені теоретичні і практичні матеріали, які надають допомогу при вивченні частки дисципліни, а саме розділ –ГВИНТОВІ ПРЕСИ. Мета посібника також полягає в наданні підтримки під час засвоєння лекційного матеріалу, оскільки визначення, розшифровка формул тощо надані в скороченому вигляді і обов’язково потребують додаткового самостійного доопрацювання як під час лекцій, так в позааудиторний час. Матеріли посібника представлені таким чином, що можуть бути корисними як здобувачам вищої технічної освіти, так інженерно-технічним працівникам. В посібнику також надана низка елементів, які допоможуть слухачам при самостійному опануванні компоненти та/або при підготовці до поточного і семестрового контролю.

Опис

Ключові слова

ковальсько-штампувальні машини, гвинтові преси

Бібліографічний опис

Гожій, С. П. Ковальсько-штампувальне обладнання. Гвинтові преси [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка", освітніми програмами: «Механіка пластичності матеріалів» та «Технологія виробництва літальних апаратів» / С. П. Гожій, С. Ф. Сабол, А. В. Кліско ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,65 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 38 с. – Назва з екрана.

DOI