Фізика-1. Загальна фізика 1. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Фізика-1. Загальна фізика 1. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» / Н. О. Якуніна, І. М. Іванова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 615 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 16 с. – Назва з екрана.

DOI