Навчально-методичний комплекс дисципліни «Електронна комерція»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисципліна «Електронна комерція» надає базові знання з теоретичних основи виконання ділових операцій та угод з використанням електронних каналів мережі Інтернет; технології та засоби, що можуть використовуватися для електронної комерції. Основний зміст дисципліни складають такі теми: Основні поняття електронної комерції. Розробка та розміщення електронних магазинів. Маркетинг в електронній комерції. Технології електронних платежів через Інтернет. Віртуальні підприємства. Електронний уряд. Безпека і захист інформації при електронній комерції (Безпека систем електронної комерції.

Опис

Ключові слова

електронна комерція

Бібліографічний опис

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Електронна комерція» [Електронний ресурс] : методичний комплекс навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Промисловий маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Лебеденко. – Електронні текстові дані (1 файл: 593 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 73 с. – Назва з екрана.

DOI