Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Тимченко Ю. А. Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом / Ю. А. Тимченко, В. А. Наумов, И. В. Бурт // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 3(29). – С. 104–109. – Бібліогр.: 11 назв.

DOI