Аналiз залежностi якостi прогнозу врожайностi озимої пшеницi вiд його завчасностi

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

врожайнiсть, супутниковi данi, MODIS, моделювання

Бібліографічний опис

Колотiй, А. В. Аналiз залежностi якостi прогнозу врожайностi озимої пшеницi вiд його завчасностi / А. В. Колотiй // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 163-165. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI