Вразливостi систем керування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

ПIД-регулятори, теорiя керування, кiбербезпека

Бібліографічний опис

Чужда, В. В. Вразливостi систем керування / В. В. Чужда, С. А. Смирнов // XV Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 25-27 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2017. – С. 77-80. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI