Технологічне забезпечення циклічної довговічності деталей моделюванням процесу їх токарного оброблення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

технологічне забезпечення, опір втомі, циклічна довговічність, токарне оброблення, багатовимірний статистичний аналіз, technological support, fatigue strength, fatigue life, turning process, multidimensional statistical analysis, технологическое обеспечение, сопротивление усталости, циклическая долговечность, токарная обработка, многомерный статистический анализ

Бібліографічний опис

Барандич, К. С. Технологічне забезпечення циклічної довговічності деталей моделюванням процесу їх токарного оброблення / К. С. Барандич, С. П. Вислоух // Наукові вісті КПІ : міжнародний науково-технічний журнал. – 2018. – № 2(118). – С. 61–69. – Бібліогр.: 19 назв.