Основні постулати неокласичних моделей економічного зростання в історичному аспекті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

неокласичні моделі, економічне зростання, виробнича функція, фактори, праця, капітал, науково-технічний прогрес, час

Бібліографічний опис

Яловий Г. К. Основні постулати неокласичних моделей економічного зростання в історичному аспекті / Г. К. Яловий, В. О. Безугла // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2009. – № 6. – С. 52–59. – Бібліогр.: 11 назв.

DOI