Організація науково-інноваційної діяльності. Навчально-методичний комплекс дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

науково-інноваційна діяльність

Бібліографічний опис

Організація науково-інноваційної діяльності. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. К. О. Бояринова, Л. Г. Смоляр. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 107 с. – Назва з екрана.

DOI