Функціональна електроніка. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

функціональна електроніка, лабораторні роботи

Бібліографічний опис

Функціональна електроніка. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 153 «Мікро та наносистемна техніка», спеціалізації «Мікро та наноелектронні прилади і пристрої», «Мікроелектронні інформаційні системи», «Електронні біомедичні системи і технології», «Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. Ф. Жовнір, А. В. Іващук, Т. Ю. Обухова, М. С. Фадєєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 73 с. – Назва з екрана.

DOI